poniedziałek, 30 marca 2020

Drodzy Rodzice - dotyczy godzin pracy administracji przedszkola!W związku z stanem epidemii administracja naszego przedszkola pełni dyżur na miejscu, w skróconym czasie codziennie od godziny 8.00-13.00.
Poza tymi godzinami prosimy o kontaktowanie się z nami poprzez adres
Dziękujemy

Uwaga - CZAS Z MAMĄ I TATĄ!

Rodziców dzieci z grupy Wiewiórki i Skrzaty zapraszamy od dzisiaj (30.03) na grupowego maila, gdzie będą przekazywane materiały od nauczycielek.

środa, 25 marca 2020

Uwaga Rodzice - rekrutacja!!!


Zgodnie z decyzją  Organu Prowadzącego z dnia 25.03.2020 r. przesłane scanem dokumenty rekrutacyjne są wystarczające na ten szczególny czas rekrutacji.
W związku z tym terminy dostarczenia oryginałów dokumentów podane w poprzedniej informacji są nieaktualne.
Dziękujemy
O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

wtorek, 24 marca 2020

PILNE - ZAKOŃCZENIE I ETAPU REKRUTACJI!!


                                                           
UWAGA RODZICE!!!
W dniu dzisiejszym, tj. 24.03.2020 r., kończy się I etap rekrutacji. Oryginały dokumentów (w wersji papierowej) należy dostarczyć do placówki najpóźniej do 27.03.2020  tj. piątek, zgodnie z informacją która ukazała się w dniu dzisiejszym tj. 24.03.2020 r. na stronie Urzędu Miasta Poznania.
Przedszkole wyznacza następujące dni i godziny przyjmowania wniosków w oryginale :
26.03.2020r. (czwartek ) godz. 9:00-12:00
27.03.2020r. (piątek) godz. 12:00 - 16:00
Drodzy Państwo, w związku z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i z uwagi na ogłoszony stan epidemii, prosimy o odkładanie dokumentów do pojemnika wystawionego tuż przy drzwiach wejściowych na terenie przedszkola.
Prosimy o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i nieprzekraczanie wyznaczonej linii.

                Dyrektor Przedszkola nr 66 Iwona Nowakowska

Komunikat z dnia 24.03.2020 r.


Szanowni Państwo,
zgodnie z Rozporządzeniem MEN  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, iż przedszkole pozostaje zamknięte do 10.04.2020r. Proszę śledzić informacje na stronie internetowej przedszkola oraz informacje przekazywane przez MEN w media  publicznych.

Dyrektor Przedszkola nr 66

piątek, 20 marca 2020

DRODZY RODZICE!!!

W związku z zaistniałą sytuacją, od przyszłego tygodnia będziemy dla Państwa zamieszczać propozycje zabaw, zadań i ćwiczeń do realizacji z dziećmi w domu. Prosimy o śledzenie naszej strony i zaglądanie do zakładki "CZAS Z MAMĄ I TATĄ".

poniedziałek, 16 marca 2020

UWAGA RODZICE!


SZANOWNI PAŃSTWO !!!
W ZWIĄZKU Z REKOMENDACJĄ ORGANU PROWADZĄCEGO DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 66 W POZNANIU ZAWIESZA ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU (ZAMYKA PRZEDSZKOLE) NA OKRES OD 11 MARCA 2020 ROKU DO 25 MARCA 2020 (DWA TYGODNIE).
Ponadto Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w art. 4.1. przewiduje, iż w przypadku zamknięcia żłobka , klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
(Dz.U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.
Szanowni Państwo!
Z uwagi na ciągle zmieniająca się sytuację epidemiologiczną  Dyrektor przedszkola, informuje, że wnioski, oświadczenia, potwierdzenia spełniania kryteriów, skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami można przekazać do placówki tylko  drogą elektroniczną (e-mail:   p66@poznan.interklasa.pl ).  Zgodnie z decyzją Urzędu Miasta Poznania oryginalne dokumenty dostarczycie Państwo w terminie późniejszym ,wyznaczonym przez Organ Prowadzący. Jeżeli zajdą jakiekolwiek zmiany dotyczące procesu rekrutacji będziemy Państwa o tym na bieżąco informować, w związku z tym prosimy śledzić naszą stronę internetową.

Dyrektor Przedszkola nr 66  Iwona Nowakowska