niedziela, 28 lutego 2016

REKRUTACJA 2016/2017

Drodzy Rodzice

poniżej znajdziecie dokumenty niezbędne w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2016/2017

 

  Pamiętajcie o terminach w postępowaniu rekrutacyjnym: 

- od dnia 29 lutego do dnia 15 marca 2016r. składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami,
- dnia 5 kwietnia 2016r. o godz.12.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  ( lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do przedszkola)
- od dnia 5 kwietnia do dnia 11 kwietnia 2016r. pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola - podpisanie porozumienia pomiędzy rodzicem a dyrektorem przedszkola
BRAK PISEMNEGO POTWIERDZENIA W WYZNACZONYM TERMINIE JEST JEDNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ Z DALSZEGO PROCESU REKRUTACJI
- dnia 14 kwietnia 2016r. o godz.12.00 ogłoszenie wyników - wywieszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,