poniedziałek, 8 lutego 2016

UWAGA RODZICE - NABÓR 2016


PROSZĘ PAŃSTWA ROZPOCZYNA SIĘ NABÓR NA NOWY ROK SZKOLNY 2016/2017, W ZWIĄZKU Z TYM RODZICE DZIECI , KTÓRE BĘDĄ NADAL UCZĘSZCZAŁY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA, PROSZENI SĄ O ZŁOŻENIE 
DEKLARACJI POTWIERDZENIA WOLI KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W TERMINIE
 OD 15.02 TJ. PONIEDZIAŁEK 
DO    19 .02 TJ. PIĄTEK.

BRAK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
 W/W TERMINIE JEST RÓWNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ Z USŁUG PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.


PROSIMY O PRZESTRZEGANIE W/W TERMINÓW.