czwartek, 17 marca 2016

Spotkanie z przyrodą

Wtorkowe przedpołudnie (15.03.) w naszym przedszkolu było niezwykle ciekawe. Mieliśmy okazję brać udział w spotkaniu z żywymi ptakami.  Poznaliśmy sowę płomykówkę i puchacza, sokoła pustułkę oraz jastrzębia Harrisa.  Przy okazji dowiedzieliśmy się dużo o ich budowie i przystosowaniu do życia w otaczającym środowisku. Teraz wiemy gdzie wymienione ptaki  mieszkają, jaki mają słuch, które są najszybsze i jak bardzo pożyteczne. 
Dziękujemy Radzie Rodziców za dofinansowanie warsztatów.

Spotkanie z przyrodą