poniedziałek, 2 października 2017

Dogoterapia w "Zaczarowanym Ogrodzie"

W naszym przedszkolu rozpoczęły się cykliczne zajęcia edukacyjne z psem skierowane dla najmłodszych grup. Prowadzi je Pani Marta Przybylak-Nochowicz – dogoterapeuta, oligofrenopedagog, nauczyciel wczesnoszkolny oraz przewodniczka specjalistycznie przygotowanego psa rasy Cavalier King Charles Spaniel o imieniu Luna. Uniwersalność  dogoterapii opiera się na możliwości wykorzystania obecności psa, jako czynnika zwiększającego motywację do pracy.  Spotkania mają na celu:

 • szerzenie wiedzy kynologicznej;
 • przełamanie bariery lęku przed kontaktem z psem;
 • naukę właściwych postaw w stosunku do psa;
 • bezpieczny kontakt z psem;
 • rozumienie psiej mowy (sygnały uspokajające);
 • kształtowanie odpowiedzialności za zwierzę;
 • rozwijanie mowy, wzbogacenie słownictwa i potrzeby komunikacji;
 • kształtowanie i nazywanie pozytywnych emocji dziecka;
 • wydłużanie czasu koncentracji uwagi;
 • podejmowanie różnych form działań ruchowych w obecności psa i w kontakcie z psem;
 • doskonalenie umiejętności naśladowania;
 • kształtowanie wrażliwości ;
 • kształtowanie umiejętności społecznych;
 • rozwijanie umiejętności grafomotorycznych;
 • ćwiczenia rozwijające motorykę małą;
 • ćwiczenia rozwijające motorykę dużą;
 • Stymulacja czucia propriceptywnego.          www.logopediazpsem.pl