wtorek, 11 grudnia 2018

UWAGA!!!


UWAGA RODZICE –  BARDZO PILNE  DOTYCZY ODPŁATNOŚCI ZA ROK 2018
W związku z planowaną od stycznia 2019, zmianą dotyczącą zasad odpłatności za żywienie i usługi przedszkola informujemy o obowiązku  uregulowania wszelkich zobowiązań wobec przedszkola  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2018 r.
W sytuacji zaistniałej zaległości wobec przedszkola , dochodzeniem należności będzie zajmował się Wydział Finansowy Urzędu Miasta Poznania .
Prosimy o potraktowanie sprawy jako priorytetowej.