czwartek, 3 stycznia 2019

UWAGA RODZICE - DOTYCZY ZMIAN W ODPŁATNOŚCI OD STYCZNIA 2019!!!


Drodzy Państwo przypominamy ,że z dniem 1 stycznia 2019 r. następuje zmiana zasad i terminów naliczania odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach. W związku z powyższym pierwsza wpłata rodziców nastąpi do 10 lutego 2019 r. za godziny faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu wg. wcześniejszych wskazań rodziców ujętych w deklaracjach złożonych we wrześniu 2018 r. i ewentualnych późniejszych aneksach.
Liczone są jak do tej pory , pełne godziny pobytu, zgodnie z § 3 uchwały NR LXIX/1275/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie określenia bezpłatnego nauczania , wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych