wtorek, 27 sierpnia 2019

UWAGA RODZICE - NOWE ZASADY ROZLICZANIA OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEDSZKOLA


W związku z faktem, że począwszy od 1.09.2019 r. zmieniają się zasady rozliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu tzn. rodzice opłacać będą faktyczny pobyt dziecka w przedszkolu, a nie jak dotąd zadeklarowany, nasze przedszkole złożyło w połowie sierpnia br.  wniosek na zakup czytnika, który będzie powiązany systemowo z programem iPrzedszkole i kart które pozwolą Państwu logowanie się do systemu przy przyprowadzaniu dziecka do przedszkola  i wylogowywanie się po odebraniu dziecka z przedszkola i za ten czas będzie Państwo wnosić opłatę.Do chwili zainstalowania tego urządzenia i wyposażenia Państwa w karty, co nastąpi najwcześniej w październiku 2019 r. posługiwać się będziemy dokumentem w formie papierowej, aby móc właściwie naliczyć odpłatność za miesiąc wrzesień.Tak więc począwszy  od poniedziałku 02.09.br.  w holu przedszkola będzie dyżurował pracownik przedszkola, u którego będzie Państwo zaznaczać rano godzinę przyprowadzenia dziecka do przedszkola, a popołudniu godzinę opuszczenia przedszkola po odebraniu dziecka.Informację te będziecie Państwo potwierdzać  każdorazowo podpisem na liście przygotowanej dla każdej grupy. Państwa zapis będzie potwierdzał również pracownik dyżurujący w holu przedszkola. Na każdy dzień będzie przygotowana odrębna lista.Z góry dziękujemy za współpracę i prosimy abyście Państwo pamiętali o tym obowiązku, gdyż on będzie stanowił podstawę naliczenia odpłatności.Taka sama zasada będzie obowiązywała po zainstalowaniu czytnika i wyposażeniu Państwa w karty.

Jednocześnie informujemy Państwa, że brak wpisu na liście godzin przyprowadzenia i odebrania dziecka z przedszkola, a w przyszłości elektronicznego zarejestrowania wejścia i wyjścia dziecka, wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg maksymalnej liczby godzin  pracy przedszkola oraz za całodzienne wyżywienie, z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej uregulowaną w Statucie przedszkola.