czwartek, 31 października 2019

Roczny projekt edukacyjny "Poznajemy Europę"

Rozpoczęliśmy realizację rocznego projektu edukacyjnego „Poznajemy Europę”, którego celem jest poznanie poszczególnych państw europejskich. Pierwszym państwem, które mieliśmy okazję poznać w październiku była Wielka Brytania. Podczas tygodnia zajęć nauczyliśmy się pracy z mapą, zapoznaliśmy się z podstawowymi wiadomościami na temat Wielkiej Brytanii, nauczyliśmy się piosenki „Good morning”, zapoznaliśmy się z angielską literaturą dziecięcą, poznaliśmy podstawowe kroki tańca irlandzkiego, przygotowywaliśmy prawdziwe kanapki angielskie – sandwich, a na podsumowanie projektu przybyła do nas Królowa Elżbieta II, która wręczyła dzieciom herbatę. Oto krótka fotorelacja. 

piątek, 25 października 2019

Uwaga Rodzice!


Od 4  listopada rusza elektroniczne odczytywanie obecności dziecka w naszym przedszkolu.
W związku z zakończeniem wszystkich czynności wymaganych do uruchomienia elektronicznego systemu ewidencjonowania obecności dziecka w przedszkolu , prosimy wszystkich rodziców o odebranie kart zbliżeniowych w celu aktywowania ich  w systemie iPRZEDSZKOLE.
Karty można odbierać począwszy od poniedziałku 28.10. do czwartku 31.10 w godzinach od 7.00-16.00 w księgowości na piętrze.
Aby aktywować kartę należy:
1. Wejść do aplikacji iPrzedszkole przy użyciu swojego hasła
2. Na zielonym pasku wybrać ikonkę więcej , po kliknięciu ikonka się rozwinie i pojawi się m.in. napis karta.
3. Należy kliknąć na napis karta , wtedy dalszym poleceniem będzie aktywacja  .
4. Aktywacja polega na wpisaniu numeru karty.
5.  Następnie trzeba operację zatwierdzić.
6. Taką procedurę prosimy powtórzyć w przypadku każdej karty , którą Państwo otrzymacie. 
W przypadku jakichkolwiek trudności , prosimy o kontakt z Panią Haliną Jewasik, odpowiedzialną w naszym przedszkolu za system iPrzedszkole.
Prosimy Państwa o odebranie kart w podanym wyżej terminie, gdyż od 4.11. na tej podstawie będziemy rozliczać płatności , a wg. regulaminu jeżeli obecność dziecka nie zostanie odnotowana za pomocą karty , a dziecko będzie obecne , przedszkole zaznaczy obecność w godzinach pracy przedszkola tj. od 6.00-17.00

czwartek, 24 października 2019

Uwaga Rodzice!

Drodzy Rodzice w zakładce Dokumenty znajdziecie Regulamin korzystania z elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu nr 66 "Zaczarowany ogród" w Poznaniu. 
Prosimy o zapoznanie się z w/w dokumentem.

sobota, 19 października 2019

Uwaga Rodzice - dotyczy płatności w miesiącu październiku i listopadzie.

W związku z faktem, że odczyty obecności na podstawie czytników będzie możliwy dopiero od listopada br., począwszy od 18 października zawieszamy konieczność wpisywania na liście godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Odpłatność za październik będzie jeszcze rozliczana na podstawie deklaracji. W najbliższą środę tj.23.10. br. nastąpi skonfigurowanie czytnika z programem IPrzedszkole i w dalszej kolejności otrzymacie Państwo za potwierdzeniem odbioru dwie karty, które będziecie musieli uaktywnić w systemie. Wszystkie informacje na ten temat będziemy przekazywać na bieżąco na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej począwszy od czwartku po skonfigurowaniu czytnika. Prosimy śledzić pojawiające się informacje.

poniedziałek, 7 października 2019

Zajęcia dodatkowe po zakończeniu pobytu dziecka w przedszkolu.Zgodnie z informacjami przekazywanymi na zebraniu we wrześniu , istnieje możliwość organizacji zajęć dodatkowych po zakończeniu pobytu dziecka w przedszkolu tzn. dziecko uczestniczące w zajęciu dodatkowym jest odebrane z przedszkola i oddane pod opiekę prowadzącego zajęcia przez rodzica bądź osobę upoważnioną i po zajęciach odebrane przez rodzica lub inną osobę upoważnioną  ( nie wraca pod opiekę nauczyciela grupy) .
Zajęcia jakie mogą odbywać się w przedszkolu to :

- taniec z elementami baletu –poniedziałek I GRUPA 15.30 -16.00 , II GRUPA 16.05-16.35
- Akademia Tygryska- piłka nożna – czwartek I GRUPA 15.30 -16.00, II GRUPA 16.05-16.35
-JUDO –środa I GRUPA 15.30-16.00 , II GRUPA 16.05-16.35

U nauczycielek w poszczególnych grupach znajdują się listy z podziałem na grupy  podane powyżej , jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o wpisywanie się na udział w zajęciach do dnia 25.10.2019 r. – zajęcia organizowane są dla dzieci od 4 lat.
Zajęcia mogą rozpocząć się od listopada 2019 r.

Uwaga Rodzice - dotyczy płatności!


Na Państwa konta w iPrzedszkolu zostały wysłane informacje o płatności za miesiąc wrzesień 2019 r. Prosimy o pobranie danych dotyczących płatności i wykonanie przelewu do 10.10.2019 r.
W związku ze zgłoszeniami o zagubieniu haseł i loginów do kont w iPrzedszkolu  w dniu dzisiejszym tj. 07.10.2019 r. u nauczycielek w poszczególnych grupach możecie  je Państwo odebrać.