sobota, 19 października 2019

Uwaga Rodzice - dotyczy płatności w miesiącu październiku i listopadzie.

W związku z faktem, że odczyty obecności na podstawie czytników będzie możliwy dopiero od listopada br., począwszy od 18 października zawieszamy konieczność wpisywania na liście godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Odpłatność za październik będzie jeszcze rozliczana na podstawie deklaracji. W najbliższą środę tj.23.10. br. nastąpi skonfigurowanie czytnika z programem IPrzedszkole i w dalszej kolejności otrzymacie Państwo za potwierdzeniem odbioru dwie karty, które będziecie musieli uaktywnić w systemie. Wszystkie informacje na ten temat będziemy przekazywać na bieżąco na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej począwszy od czwartku po skonfigurowaniu czytnika. Prosimy śledzić pojawiające się informacje.