poniedziałek, 7 października 2019

Zajęcia dodatkowe po zakończeniu pobytu dziecka w przedszkolu.Zgodnie z informacjami przekazywanymi na zebraniu we wrześniu , istnieje możliwość organizacji zajęć dodatkowych po zakończeniu pobytu dziecka w przedszkolu tzn. dziecko uczestniczące w zajęciu dodatkowym jest odebrane z przedszkola i oddane pod opiekę prowadzącego zajęcia przez rodzica bądź osobę upoważnioną i po zajęciach odebrane przez rodzica lub inną osobę upoważnioną  ( nie wraca pod opiekę nauczyciela grupy) .
Zajęcia jakie mogą odbywać się w przedszkolu to :

- taniec z elementami baletu –poniedziałek I GRUPA 15.30 -16.00 , II GRUPA 16.05-16.35
- Akademia Tygryska- piłka nożna – czwartek I GRUPA 15.30 -16.00, II GRUPA 16.05-16.35
-JUDO –środa I GRUPA 15.30-16.00 , II GRUPA 16.05-16.35

U nauczycielek w poszczególnych grupach znajdują się listy z podziałem na grupy  podane powyżej , jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o wpisywanie się na udział w zajęciach do dnia 25.10.2019 r. – zajęcia organizowane są dla dzieci od 4 lat.
Zajęcia mogą rozpocząć się od listopada 2019 r.