piątek, 28 lutego 2020

Rekomendacje Ministerstwa Edukacji NarodowejDrodzy Państwo w związku z ogłoszonymi przez MEN rekomendacjami dotyczącymi zagrożeniem koronawirusem informujemy, że :
1.      Nauczyciele przeprowadzają z dziećmi rozmowy w sprawie zachowania  szczególnej higieny tzn. częstego mycia rąk ciepłą wodą z użyciem środka myjącego oraz ochrony podczas kaszlu i kichania . Wszyscy pracownicy dbają o to aby te zasady były bezwzględne  przestrzegane w czasie pobytu dziecka w przedszkolu. Takie same działa powinni podjąć rodzice w domu.
2.      W związku z zachowaniem szczególnie zaostrzonych środków ostrożności związanych z higieną wprowadzamy bezwzględny zakaz wchodzenia osób postronnych do toalet dziecięcych , jak również toalet dla personelu.
3.      Dzieci , które przejawiają symptomy choroby katar , kaszel nie powinny być przyprowadzane do przedszkola , gdyż ich  odporność jest w tym okresie szczególnie niska.
4.      Rodzice  w przypadku  nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola mają prawo do zasiłku opiekuńczego (art.32 ust.1 lit. a Ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa , Dz.U. 2017 , poz.1368)
5.      Jeżeli wróciliście Państwo z terenów występowania koronowirusa i macie objawy grypopochodne, musicie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną i zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego
6.      Jeżeli nie mieliście Państwo kontaktu z osobą chorą nie macie powodów do obaw.


Uwaga Rodzice dzieci kontynuujących edukację w naszym przedszkolu!!


Uwaga Rodzice – deklaracje kontynuacji na rok szkolny 2020/2021

Począwszy od 03.03.2020 r. tj. wtorek u nauczycielek w poszczególnych grupach można odbierać deklaracje kontynuacji edukacji w roku szkolnym 2020/2021.
Prosimy o dokładne wypełnienie deklaracji i co ważne deklaracje muszą być podpisane przez oboje rodziców.
Ważna dla nas informacja to orientacyjne godziny pobytu dziecka, są one niezwykle istotne przy planowaniu pracy poszczególnych oddziałów w roku szkolnym 2020/2021.
Deklaracje należy złożyć do 09.03.2020 r. włącznie tj. poniedziałek.
Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021.

PROSIMY WIĘC O PRZESTRZEGANIE PODANYCH POWYŻEJ TERMINÓW.

poniedziałek, 24 lutego 2020

UWAGA - NABÓR DO PRZEDSZKOLA!


Drodzy Rodzice

Od 10.03.2020 r. rozpoczyna się nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach potrwa do 24.03.2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji,  Uchwałą i załącznikiem do niej , które określają  obowiązujące w bieżącym naborze kryteria i  ich punktację .
Prosimy o zwrócenie uwagi na nowość, w tym roku rodzice starający się pierwszy raz o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola będą zobowiązani  m.in. do dołączenia do wniosku zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu oraz dokument potwierdzający rozliczenie podatku dochodowego w Poznaniu  za rok 2019.

Dokumenty do pobrania:


Na drzwi otwarte do Przedszkola Nr 66 ,,Zaczarowany Ogród”  zapraszamy we wtorek 10.03.2020 r. w godz. od 15.00-17.00 i 16.03.2020 r. poniedziałek w godz. od 9.00-11.00               (prosimy o zabranie obuwia na zmianę dla rodzica i dla dziecka )

Deklaracje kontynuacji edukacji dla dzieci obecnie uczęszczających do przedszkola  prosimy odbierać u nauczycielek w poszczególnych grupach od 03.03. br. do 09.03.2020 włącznie.
Nie złożenie deklaracji w terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
Prosimy o przestrzeganie w/w terminów.