piątek, 28 lutego 2020

Rekomendacje Ministerstwa Edukacji NarodowejDrodzy Państwo w związku z ogłoszonymi przez MEN rekomendacjami dotyczącymi zagrożeniem koronawirusem informujemy, że :
1.      Nauczyciele przeprowadzają z dziećmi rozmowy w sprawie zachowania  szczególnej higieny tzn. częstego mycia rąk ciepłą wodą z użyciem środka myjącego oraz ochrony podczas kaszlu i kichania . Wszyscy pracownicy dbają o to aby te zasady były bezwzględne  przestrzegane w czasie pobytu dziecka w przedszkolu. Takie same działa powinni podjąć rodzice w domu.
2.      W związku z zachowaniem szczególnie zaostrzonych środków ostrożności związanych z higieną wprowadzamy bezwzględny zakaz wchodzenia osób postronnych do toalet dziecięcych , jak również toalet dla personelu.
3.      Dzieci , które przejawiają symptomy choroby katar , kaszel nie powinny być przyprowadzane do przedszkola , gdyż ich  odporność jest w tym okresie szczególnie niska.
4.      Rodzice  w przypadku  nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola mają prawo do zasiłku opiekuńczego (art.32 ust.1 lit. a Ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa , Dz.U. 2017 , poz.1368)
5.      Jeżeli wróciliście Państwo z terenów występowania koronowirusa i macie objawy grypopochodne, musicie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną i zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego
6.      Jeżeli nie mieliście Państwo kontaktu z osobą chorą nie macie powodów do obaw.