poniedziałek, 30 marca 2020

Drodzy Rodzice - dotyczy godzin pracy administracji przedszkola!W związku z stanem epidemii administracja naszego przedszkola pełni dyżur na miejscu, w skróconym czasie codziennie od godziny 8.00-13.00.
Poza tymi godzinami prosimy o kontaktowanie się z nami poprzez adres
Dziękujemy

Uwaga - CZAS Z MAMĄ I TATĄ!

Rodziców dzieci z grupy Wiewiórki i Skrzaty zapraszamy od dzisiaj (30.03) na grupowego maila, gdzie będą przekazywane materiały od nauczycielek.

środa, 25 marca 2020

Uwaga Rodzice - rekrutacja!!!


Zgodnie z decyzją  Organu Prowadzącego z dnia 25.03.2020 r. przesłane scanem dokumenty rekrutacyjne są wystarczające na ten szczególny czas rekrutacji.
W związku z tym terminy dostarczenia oryginałów dokumentów podane w poprzedniej informacji są nieaktualne.
Dziękujemy
O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

wtorek, 24 marca 2020

PILNE - ZAKOŃCZENIE I ETAPU REKRUTACJI!!


                                                           
UWAGA RODZICE!!!
W dniu dzisiejszym, tj. 24.03.2020 r., kończy się I etap rekrutacji. Oryginały dokumentów (w wersji papierowej) należy dostarczyć do placówki najpóźniej do 27.03.2020  tj. piątek, zgodnie z informacją która ukazała się w dniu dzisiejszym tj. 24.03.2020 r. na stronie Urzędu Miasta Poznania.
Przedszkole wyznacza następujące dni i godziny przyjmowania wniosków w oryginale :
26.03.2020r. (czwartek ) godz. 9:00-12:00
27.03.2020r. (piątek) godz. 12:00 - 16:00
Drodzy Państwo, w związku z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i z uwagi na ogłoszony stan epidemii, prosimy o odkładanie dokumentów do pojemnika wystawionego tuż przy drzwiach wejściowych na terenie przedszkola.
Prosimy o zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i nieprzekraczanie wyznaczonej linii.

                Dyrektor Przedszkola nr 66 Iwona Nowakowska

Komunikat z dnia 24.03.2020 r.


Szanowni Państwo,
zgodnie z Rozporządzeniem MEN  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, iż przedszkole pozostaje zamknięte do 10.04.2020r. Proszę śledzić informacje na stronie internetowej przedszkola oraz informacje przekazywane przez MEN w media  publicznych.

Dyrektor Przedszkola nr 66

piątek, 20 marca 2020

DRODZY RODZICE!!!

W związku z zaistniałą sytuacją, od przyszłego tygodnia będziemy dla Państwa zamieszczać propozycje zabaw, zadań i ćwiczeń do realizacji z dziećmi w domu. Prosimy o śledzenie naszej strony i zaglądanie do zakładki "CZAS Z MAMĄ I TATĄ".

poniedziałek, 16 marca 2020

UWAGA RODZICE!


SZANOWNI PAŃSTWO !!!
W ZWIĄZKU Z REKOMENDACJĄ ORGANU PROWADZĄCEGO DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 66 W POZNANIU ZAWIESZA ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU (ZAMYKA PRZEDSZKOLE) NA OKRES OD 11 MARCA 2020 ROKU DO 25 MARCA 2020 (DWA TYGODNIE).
Ponadto Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w art. 4.1. przewiduje, iż w przypadku zamknięcia żłobka , klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
(Dz.U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.
Szanowni Państwo!
Z uwagi na ciągle zmieniająca się sytuację epidemiologiczną  Dyrektor przedszkola, informuje, że wnioski, oświadczenia, potwierdzenia spełniania kryteriów, skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami można przekazać do placówki tylko  drogą elektroniczną (e-mail:   p66@poznan.interklasa.pl ).  Zgodnie z decyzją Urzędu Miasta Poznania oryginalne dokumenty dostarczycie Państwo w terminie późniejszym ,wyznaczonym przez Organ Prowadzący. Jeżeli zajdą jakiekolwiek zmiany dotyczące procesu rekrutacji będziemy Państwa o tym na bieżąco informować, w związku z tym prosimy śledzić naszą stronę internetową.

Dyrektor Przedszkola nr 66  Iwona Nowakowska


piątek, 13 marca 2020

SZANOWNI PAŃSTWO!


W ZWIĄZKU Z REKOMENDACJĄ ORGANU PROWADZĄCEGO DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 66 W POZNANIU ZAWIESZA ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU (ZAMYKA PRZEDSZKOLE) NA OKRES OD 11 MARCA 2020 ROKU DO 25 MARCA 2020 (DWA TYGODNIE).
Ponadto Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w art. 4.1. przewiduje, iż w przypadku zamknięcia żłobka , klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

Szanowni Państwo!
Z uwagi na sytuację epidemiologiczną informujemy, że Dyrektor przedszkola wyznacza następujące dni do złożenia wniosków rekrutacyjnych lub pobrania zaświadczeń o zamknięciu placówki:
19.03.2020r. (czwartek), godz. 12:00-16:00
20.03.2020r. (piątek), godz. 8:00 – 12:00
Wnioski, oświadczenia, potwierdzenia spełniania kryteriów można wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesłać do placówki (e-mail:  p66@poznan.interklasa.pl)  skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami. Wysłanie skanu nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z czym konieczne będzie dostarczenie oryginałów dokumentów do przedszkola w wyżej wymienionych terminach.
Prosimy o mailowe powiadomienie naszej placówki o fakcie wysłania wniosku pocztą. Jeżeli zajdą jakiekolwiek zmiany dotyczące procesu rekrutacji będziemy Państwa o tym na bieżąco informować, w związku z tym prosimy śledzić naszą stronę internetową.

Dyrektor Przedszkola nr 66  Iwona Nowakowska

wtorek, 10 marca 2020

UWAGA RODZICE - PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH


Drodzy Państwo w związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolach od 11.03 do 25.03.2020 r. włącznie , informujemy że przedszkole w tym okresie będzie pracowało 
w godzinach od 8.00-16.00.
W tym czasie można dostarczyć dokumenty rekrutacyjne.
Zgodnie z informacją przekazaną przez Organ Prowadzący czyli Miasto Poznań ,terminy rekrutacji nie ulegną zmianie tzn. nabór na wolne miejsca w przedszkolach trwa od 10.03.2020 do 24.03.2020 r. włącznie .
Prosimy o dokładne wypełnianie wniosków, podpisanie przez obojga rodziców i załączenie wszystkich wymaganych załączników tzn.
·         Oświadczenie o obowiązkowych szczepieniach
·         Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu
·         Potwierdzenie rozliczenia się z podatku dochodowego w Poznaniu za rok 2019
Więcej informacji otrzymacie Państwo na miejscu składając wniosek.
Prosimy przestrzegać terminów , wnioski złożone po terminie nie będą brały udziału w rekrutacji.

UWAGA - REKRUTACJA 2020/2021!

PONIŻEJ PODAJEMY DOKUMENTY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA ROK SZKOLNY 2020/2021:

UWAGA RODZICE - ZAWIESZENIE ZAJĘĆ!!!


SZANOWNI PAŃSTWO !!!


W ZWIĄZKU Z REKOMENDACJĄ WŁADZ POZNANIA DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 66 ,,Zaczarowany Ogród” W POZNANIU ZAWIESZA ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU (ZAMYKA PRZEDSZKOLE) NA OKRES OD 11 MARCA 2020 ROKU DO 24 MARCA 2020 ( DWA TYGODNIE). 

Rodzice  w przypadku  nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola mają prawo do zasiłku opiekuńczego (art.32 ust.1 lit. a Ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz.1368)

                                                                  Iwona Nowakowska

poniedziałek, 9 marca 2020

UWAGA WIADOMOŚĆ Z OSTATNIEJ CHWILI!!!

Szanowni Państwo, w związku z potwierdzonym przypadkiem zachorowania na koronawirusa w Poznaniu oraz w trosce o bezpieczeństwo dzieci i personelu, zdecydowaliśmy całkowicie odwołać drzwi otwarte w naszej placówce. Zapraszamy Państwa tylko po odbiór kart.

UWAGA - DRZWI OTWARTE!!!

Szanowni Państwo, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne i wynikające z niego zalecenia zachowania bezpieczeństwa, informujemy, że 16.03.2020 r. drzwi otwarte zostają odwołane. Natomiast w dniu jutrzejszym tj. 10.03.2020 r. zapraszamy Państwa tylko do sali maluszków i jednocześnie prosimy o niezwiedzanie placówki. Dziękujemy za wyrozumiałość.