poniedziałek, 16 marca 2020

UWAGA RODZICE!


SZANOWNI PAŃSTWO !!!
W ZWIĄZKU Z REKOMENDACJĄ ORGANU PROWADZĄCEGO DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 66 W POZNANIU ZAWIESZA ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU (ZAMYKA PRZEDSZKOLE) NA OKRES OD 11 MARCA 2020 ROKU DO 25 MARCA 2020 (DWA TYGODNIE).
Ponadto Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w art. 4.1. przewiduje, iż w przypadku zamknięcia żłobka , klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
(Dz.U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.
Szanowni Państwo!
Z uwagi na ciągle zmieniająca się sytuację epidemiologiczną  Dyrektor przedszkola, informuje, że wnioski, oświadczenia, potwierdzenia spełniania kryteriów, skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami można przekazać do placówki tylko  drogą elektroniczną (e-mail:   p66@poznan.interklasa.pl ).  Zgodnie z decyzją Urzędu Miasta Poznania oryginalne dokumenty dostarczycie Państwo w terminie późniejszym ,wyznaczonym przez Organ Prowadzący. Jeżeli zajdą jakiekolwiek zmiany dotyczące procesu rekrutacji będziemy Państwa o tym na bieżąco informować, w związku z tym prosimy śledzić naszą stronę internetową.

Dyrektor Przedszkola nr 66  Iwona Nowakowska