środa, 8 kwietnia 2020

UWAGA RODZICE!!


OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO - LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 530) można listy umieścić na stronach internetowych przedszkola/szkoły.
(…) §11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.(…)
W związku z powyższym w dniu 09.04.2020 r. tj. czwartek o godz. 12.00 na stronie internetowej  przedszkola zostaną umieszczone listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (zakładka listy zakwalifikowanych)
Jednocześnie przypominamy Państwu, że zakwalifikowanie nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola . Podstawą do przyjęcia dziecka do przedszkola jest podpisanie i dostarczenie do placówki potwierdzenia woli zapisu dziecka do placówki w terminie od 09.04.2020 r. do  czwartku 16.04.2020r.  włącznie.
BRAK POTWIERDZENIA WOLI….. JEST JEDNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z DALSZEJ REKRUTACJI.

W/w dokument będziecie Państwo mogli złożyć w następujący  sposób tzn.

·   Poprzez pobranie druku ze strony internetowej przedszkola ( druk umieszczony będzie w zakładce ,,Listy zakwalifikowanych” ), dokładne  wypełnienie , złożenie podpisów przez obojga rodziców  i przesłanie w formie scanu na adres p66@poznan.interklasa.pl

lub
·      Elektroniczne złożenie Potwierdzenia woli … dla osób, które elektronicznie wypełniły w systemie Nabór podanie – należy zalogować się na swoje konto w systemie Nabór i postępować według instrukcji, którą umieszczamy w zakładce ,,Listy zakwalifikowanych” na naszej stronie internetowej.


W sytuacji , kiedy obydwie te formy są dla Państwa niedostępne  w dniach od 09.04 do
16.04.2020r. można przynieść wypełniony druk bezpośrednio do placówki w godz. od
8.00-13.00 i złożyć w specjalnie przygotowanej skrzynce , która będzie umieszczona w
holu przedszkola tuż przy drzwiach wejściowych.
Jednocześnie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich  ,przypominamy o
zachowaniu zalecanej odległości tzn.  co najmniej  1,5 m i nie przekraczaniu
wyznaczonych linii bezpieczeństwa.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem
61 852 43 46 w godz. od 8.00-13.00, lub przesłanie zapytania na adres poczty
elektronicznej  p66@poznan.interklasa.pl  

  Dziękujemy i prosimy o przestrzeganie terminów
Iwona Nowakowska Dyrektor Przedszkola Nr 66