wtorek, 5 maja 2020

Komunikat z 05.05.2020 r.


Szanowni Państwo
Informujemy, że począwszy od 06.05.2020 r. do 24.05.2020 r. włącznie, za zgodą Organu Prowadzącego w Przedszkolu nr 66 ,,Zaczarowany Ogród” w Poznaniu, zostaje zawieszone prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Iwona Nowakowska
Dyrektor Przedszkola