piątek, 15 maja 2020

KOMUNIKAT Z DNIA 15.05.2020 - POWRÓT!


Szanowni Rodzice,
przekazujemy Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji o chęci posłania dziecka do przedszkola w trakcie trwania pandemii COVID-19:

1. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 66 ,,ZACZAROWANY OGRÓD”  W OKRESIE PANDEMII COVID-19:

2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW - kliknij tutaj

3. ANKIETA - kliknij tutaj

Po zapoznaniu się z treścią dokumentów prosimy o przesłanie zwrotne do przedszkola skanu ankiety i podpisanych oświadczeń (w tytule prosimy wpisać  POWRÓT). 

Prosimy o przesłanie odpowiedzi  do 19 maja 2020r. 

Dyrektor przedszkola po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem i-przedszkola) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola w czasie reżimu sanitarnego. 

Jednocześnie informuję, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka  do przedszkola w terminie późniejszym niż 25 maja, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Przedszkola na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać POWRÓT). 

Dyrektor Przedszkola Nr  66  w Poznaniu
Iwona Nowakowska