wtorek, 6 października 2020

Uwaga Rodzice - dotyczy przyprowadzania i odbioru dzieci!

 Przypominamy o obowiązku przestrzegania godzin przyprowadzania i odbierania dzieci.

Tak więc dzieci przyprowadzamy do godz. 8.30, po tej godzinie nie będzie możliwości odebrania od Państwa dziecka, gdyż pracownik jest już przygotowany do wydawania śniadania dzieciom tzn. przeszedł proces dezynfekcji i przygotowania się do wydania posiłku.

Dzieci odbieramy od godz. 14.00 i o tej godzinie będą otwierane drzwi. Do tej godziny pracownicy przygotowujący dzieci do odebrania przez rodziców, wydają posiłki i przeszli proces dezynfekcji  z tym związany.

Godziny w/w zostały zapisane w procedurze funkcjonowania przedszkola w okresie epidemii COVID-19