piątek, 27 sierpnia 2021

Zebrania informacyjne.

    Informujemy, że planujemy  zorganizowanie zebrań  grupowych w ogrodzie przedszkolnym dla poszczególnych grup wiekowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa tzn. z zachowaniem wymaganego dystansu  lub w maseczkach. 

 W zebraniu uczestniczy jeden rodzic, nie ma możliwości aby dzieci przebywały w tym czasie w ogrodzie. Prosimy o zapewnienie opieki dzieciom na czas trwania zebrania, poza przedszkolem. 

O terminach spotkań  zostaniecie Państwo poinformowani przez nauczycieli prowadzących grupy. Na emailach grupowych umieścimy również ogólne informacje przypominające godziny pracy przedszkola,  zasady odpłatności oraz możliwość skorzystania z obniżenia opłaty za pobyt dla rodzeństw, oraz zwolnienia z opłat za pobyt, dla rodzin wielodzietnych.

  

BEZPIECZNY POWRÓT DO PRZEDSZKOLA!

W związku z nadal obowiązującymi obostrzeniami dotyczącymi funkcjonowania placówek oświatowych, w tym przedszkoli, poniżej przedstawiamy niezbędne wskazówki, których przestrzeganie pozwoli bezpiecznie rozpocząć nowy rok szkolny.

Kilka praktycznych informacji dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w przedszkolu po raz pierwszy:

Dzieci, które w tym roku szkolnym po raz pierwszy rozpoczynają edukację przedszkolną tzw. „maluszki” to grupy ,,Motylki” i ,,Skrzaty”. Ich sale i szatnia znajdują się na końcu korytarza na parterze. Pierwszego dnia przyprowadzamy dziecko do szatni, pomagamy przebrać się, wszystkie rzeczy zostawiamy w szatni na wieszaczku dziecka, odprowadzamy dziecko do sali i krótko się żegnamy.

Przyzwalamy na wchodzenie rodziców do szatani co najmniej przez miesiąc, aby uniknąć dodatkowych sytuacji stresowych u maluszków. Dzieci mogą też przynieść ze sobą małą maskotkę. Prosimy, aby w tym czasie nie prosić nauczyciela o rozmowę szczególnie w pierwszych dniach ze względu na bezpieczeństwo dzieci przebywających pod jego opieką.

Informacje dla pozostałych rodziców:

Informacje o przynależności do poszczególnych grup dla pozostałych nowoprzyjętych dzieci, zostaną rodzicom przesłane na indywidualne konta mailowe, podane podczas rekrutacji.

Sala ,,Wiewiórek” znajduje się na parterze, na piętrze swoje sale mają ,,Żabki”, ,,Pszczółki” i „Biedronki”.

Przyprowadzając dziecko do przedszkola wchodzimy głównym wejściem, logujemy kartę w czytniku, krótko się żegnamy i przekazujemy dziecko pani pomocy nauczyciela. Przedszkole opuszczamy bocznym wyjściem, które zostanie stosownie oznaczone. Dziecko przynosi ze sobą worek/plecak z rzeczami na zmianę. Nie przynosimy ręczników, szczoteczek do mycia zębów i żadnych zabawek z domu.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodziców i pracowników przedszkola, nadal obowiązuje inna organizacja opieki w czasie epidemii. Prosimy rodziców o bezwzględne przestrzeganie poniższych zasad:

1. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji domowej, dziecko nie może być przyprowadzone do placówki.

2. Do przedszkola przyprowadzamy tylko dziecko ZDROWE – BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH.

3. Dziecko, które ukończyło 4-lata przyprowadzane jest w maseczce, którą zapewniają mu rodzice.

4. Przyprowadzamy dziecko w określonych godzinach, którą ustala dyrektor, tzn. najpóźniej do    8.30.

5. Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do przedszkola.

6. Z dzieckiem żegnamy się krótko, pożegnanie w przedszkolu ma być „sprawne i konkretne”.

7. Rodzic/opiekun przestrzega wszelkich środków ostrożności – zasłania usta i nos, dezynfekuje ręce korzystając z płynu do dezynfekcji znajdującym się przy wejściu do przedszkola lub zakłada rękawiczki ochronne.

8. Rodzic/opiekun zachowuje odstęp 1,5 – 2m od innych rodziców i pracowników przedszkola.

9. Rodzic w pierwszych dniach pobytu dziecka w przedszkolu podpisuje  zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka.

10. Dziecko nie przynosi do przedszkola żadnych zabawek/maskotek.

11. Po odebraniu dziecka z przedszkola nie ma możliwości skorzystania z placu zabaw na terenie przedszkola.

12. Rodzic obowiązkowo odbiera telefony z placówki!

 Dyrektor zastrzega sobie modyfikację powyższych ustaleń, w zależności od rozwoju sytuacji.

poniedziałek, 16 sierpnia 2021

SPOTKANIE ADAPTACYJNE

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie  Adaptacyjne (rocznik 2018), które odbędzie się 30.08.2021r. (poniedziałek) w godz. od 10.00-11.00 w ogrodzie przedszkolnym.

Dzieci będą mogły poznać swoje Panie, a Państwo dowiecie się jak przygotować się na 1 września, co przynieść pierwszego dnia, jak spokojnie rozstać się z dzieckiem itp.

Jeszcze serdecznie zapraszamy, w razie niepogody (tzn. opady deszczu, silny wiatr- spotkanie zostanie odwołane).

                                                 Z wyrazami szacunku

                                                 Iwona Nowakowska

                                          Dyrektor Przedszkola nr 66