piątek, 27 sierpnia 2021

Zebrania informacyjne.

    Informujemy, że planujemy  zorganizowanie zebrań  grupowych w ogrodzie przedszkolnym dla poszczególnych grup wiekowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa tzn. z zachowaniem wymaganego dystansu  lub w maseczkach. 

 W zebraniu uczestniczy jeden rodzic, nie ma możliwości aby dzieci przebywały w tym czasie w ogrodzie. Prosimy o zapewnienie opieki dzieciom na czas trwania zebrania, poza przedszkolem. 

O terminach spotkań  zostaniecie Państwo poinformowani przez nauczycieli prowadzących grupy. Na emailach grupowych umieścimy również ogólne informacje przypominające godziny pracy przedszkola,  zasady odpłatności oraz możliwość skorzystania z obniżenia opłaty za pobyt dla rodzeństw, oraz zwolnienia z opłat za pobyt, dla rodzin wielodzietnych.