ANGIELSKI Z MAMĄ I TATĄ

SUBJECT: MY FAMILY
Z okazji zbliżającego się Dnia Matki, zajmiemy się dziś tematem dotyczącym nazywania w języku angielskim członków rodziny. Składam wszystkim Mamom najlepsze życzenia z okazji tego święta.

1. Rozpoczynamy od wysłuchania powitanki:

2. Przedstawiamy karty zapoznając dziecko ze słówkami związanymi z tematem „Rodzina”.
Karty znajdziecie Państwo pod linkiem:

2. Uczymy się krótkiego wierszyka z okazji Dnia Matki:
Mummy, mummy look at me (daszek z dłoni nad oczami)
Mummy, mummy stay with me (dłonią wskazuje na miejsce obok siebie)
Mummy, mummy hug and kiss (skrzyżowane ramiona do uścisku, pocałunek wysłany dłonią)
Mummy, mummy love me please! (serduszko ułożone z dwóch rączek)

3. Odsłuchujemy piosenki:

4. Tworzymy portret mamy: (kliknij tutaj)
Następnie tworzymy portret taty: (kliknij tutaj)
W ostatnim kroku przedstawiamy szczęśliwy dzień z życia rodziny. (kliknij tutaj)

5. Pożegnanie piosenką:SUBJECT: Powtórka zajęć z tematów: Pies, Kształty, Mały - duży.

1. Powitanie piosenką: What's your name?

2. Korzystając z karty zamieszczonej tutaj powtarzamy liczebniki. Przeliczamy pieski, następnie oczy, uszy, nosy (powtarzamy przy tym części ciała poznane na poprzednich zajęciach).

3. Walking hop, hop, hop song – poruszamy się zgodnie ze słowami utworu:

4. Powtarzamy wcześniej poznane nazwy kształtów: circle, rectangle, triangle, square.
Określamy wielkość figur: small, big (mały lub duży).  Karty z figurami – kliknij tutaj.

5. Słuchowisko dla dzieci w wersji polsko-angielskiej „Cupcakes, elves, and monster Spooky-Cookie”.
Polo i Lolo to małe elfy, które uwielbiaja słodkości. Czy to możliwe, że potwór Spooky-Cookie zatrzymał i uwięził Lolo, ponieważ chce zjeść wszystkie elfie słodkości? Czy Polo przekona potwora, by wypuścił Lolo? Posłuchajcie sami...

6. Pożegnanie utworem:


SUBJECT: DOG


2. Prezentujemy dziecku kartę przedstawiającą pieska (tutaj)

This is a dog (To jest pies).
The dog has the ears, the nose, and the eyes. (Pies ma uszy, nos, oczy i usta).
And you? (A Ty?)
Where are your ears? (Gdzie są Twoje uszy?)
Touch your ears. (Dotknij uszu).
Where are your eyes? (Gdzie są Twoje oczy?)
Touch your eyes. (Dotknij oczu)
Where are your nose? (Gdzie jest Twój nos?)
Touch your nose. (Dotknij nosa)
Where are your mouth? (Gdzie są Twoje usta?)
Touch your mouth. (Dotknij usta).

3. Uczymy się nowej piosenki (co najmniej dwie pierwsze zwrotki w przypadku młodszych dzieci):


Tekst piosenki - kliknij tutaj.

4. Tworzymy pieska. (karta pracy – kliknij tutaj)
Wycinamy głowę, oczy, uszy, usta i nos. Następnie przyklejamy wszystkie elementy na czystą kartkę papieru kolorowego.
Take the glue and stick the ears, the nose, the eyes and the mouth. (Weź klej i przyklej uszy, nos, oczy i usta).
Our dog is ready.(Nasz pies jest gotowy).

5. Żegnamy się nową piosenką:


SUBJECT: SHAPES – KSZTAŁTY.

1. Powitanie piosenką:

2. Prezentujemy dziecku kartę przedstawiającą kształty (karta tutaj) i mówimy:
This is a circle/a triangle/a square/a rectangle
(To jest koło/ trójkąt/ kwadrat/ prostokąt)

3. Następnie wycinamy kształty z karty (kliknij tutaj).
I mówimy:
I have some shapes for you (Mam dla ciebie kształty)
Podając dziecku poszczególne figury pytamy:
What shape is it? (Jaki to kształt?) albo What is this? (Co to jest?)
Motywujemy dziecko do udzielenia odpowiedzi:
It is a circle/a triangle/a square/ rectangle – razem z dzieckiem dopasowujemy kształt szablonu do kształtów z ilustracji zamieszczonej w punkcie drugim.

4. Odsłuchujemy piosenki związane z tematyką zajęć:

5. Do tego zadania potrzebować będziemy kartę zamieszczoną poniżej i kilka klocków drewnianych.
Prezentujemy dziecku rysunek domku zbudowanego z klocków (kliknij tutaj):
Następnie zadajemy pytanie:What is this? (Co to jest?)
Opowiadamy: It is a house.( To jest dom)The house is made of blocks.(Dom zbudowany jest z klocków). Look what I have – some blocks. (Spójrz co mam – klocki). Podajemy dziecku klocki i pytamy: Can you make a house? (Czy potrafisz zbudować dom?)
Tworzymy dom według własnej inwencji:
   Po zakończonej zabawie kartę zamieszczoną powyżej możemy również wykorzystać do kolejnej zabawy, mianowicie wycinamy kształty, ponownie składamy i naklejamy je na kartce.

6. Pożegnanie piosenką:


SUBJECT: DAY AND NIGHT

1.  Witamy się z dzieckiem słowem: Hello!
Powitanka znajduje się pod adresem:

2. Prezentujemy dziecku kartę przedstawiającą dzień i noc – tutaj.
Wskazując na dzień mówimy: day, a na noc night. Następnie mówimy na słońce sun, a na księżyc moon.
W kolejnym kroku zadajemy pytania z wykorzystaniem powyższych słówek, na przykład: What’s that? Zależnie od poziomu zaawansowania dziecko odpowiada: It is..... (w tym miejscu podaje słowo, o którym mowa). W przypadku młodszych dzieci wymawiamy słowo
i oczekujemy choćby wskazania dłonią tego o czym mówimy.


3. Tańczymy do piosenki: Clap YourHands:

 If You're Happy and You Know It!

4. Następnym zadaniem będzie policzenie słoneczek i nazwanie wszystkich kolorów w jakich wystepują - karta tutaj.

5. Pożegnanie piosenką „See You Later, Alligator”:SUBJECT: BIG AND SMALL

1.  Witamy się piosenką: „Make a circle” (chwytamy się z dzieckiem za ręce i zgodnie ze słowami utworu robimy kółko duże - big, big, big, następnie małe - small, small, small).


2. Prezentujemy dziecku rysunek zbudowanej z klocków wieży małej i dużej (możemy je samodzielnie stworzyć lub skorzystać z gotowego obrazka- kliknij tutaj), na dużą wieżę mówimy big, na małą small.
Następnie pokazujemy dziecku małego i dużego słonia (obrazek tutaj) i prosimy o określenie jego wielkości w języku angielskim (możemy zadać pytanie wskazując na słonika: Is it big or small?).

3. Naśladujemy ruchy przedstawione słowami piosenki

4. Zabawa „Big or small”
Zabawa polega na znalezieniu w domu przedmiotów małych i dużych, krótkich oraz długich (powtarzamy ostatni temat: long – short). Motywujemy dziecko do określania wielkości
i długości, używając odpowiednich określeń w języku angielskim.
! To bardzo dobra okazja do powtórzenia z dzieckiem kolorów i liczebników w języku angielskim.

5. Śpiewanie i tańczenie do piosenki: Stand up, sit down. Zachęcam rodziców i rodzeństwo do wsparcia dziecka, poprzez wspólny taniec.

6. Pożegnanie piosenką „Bye, bye”:


SUBJECT: LONG AND SHORT

1.  Witamy się z dzieckiem piosenką – powitanką „Hello”:

Tekst piosenki:  Hello! Hello! Hello, how are you? (x2) I'm good! I'm great! I'm wonderful! (x2) Hello! Hello! Hello, how are you? (x2) I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. (x2) Hello! Hello! Hello, how are you? (x3).

2. Poznajemy słowa: caterpillar, long, short.

Zwracamy się do dziecka:
       Look at the picture (spójrz na obrazek) – obrazek do pobrania tutaj
     This caterpillar is short (Ta gąsienica jest krótka) – wskazujemy palcem gąsienicę krótką,
     This caterpillar is long (Ta gąsienica jest długa) - wskazujemy palcem dłuższą gąsienicę.

3. Piosenka o przeciwieństwach:

4. Do tej zabawy potrzebne będą: nożyczki, klej, kartka papieru. Wycinamy kółka (młodsze dzieci z pomocą rodzica) i tworzymy krótką, następnie długą gąsienicę.  Materiały potrzebne do zabawy kliknij tutaj

Po wykonaniu pracy zadajemy pytania:
        Which caterpillar is short? (Która gąsienica jest krótka?)
        Which caterpillar is long? (Która gąsienica jest długa? Podczas tej zabawy możemy odszukać w domu kilka przedmiotów krótkich oraz długich by utrwalić słowa short, long.

5. Pożegnanie piosenką "Bye, bye"SUBJECT: WILD ANIMALS II – DZIKIE ZWIERZĘTA – ciąg dalszy

1.  Witamy się piosenką,: Hello, hello.

2. Prezentujemy dziecku kartę, przedstawiającą dzikie zwierzęta (wykorzystywaliśmy ją podczas ostatnich zajęć). Powtarzamy ostatnio poznane słówka:
This is a...
Lion – lew,
Tiger – tygrys,
Hippo – hipopotam,
Zebra – zebra,
Giraffe – żyrafa.

Następnie zapoznajemy dziecko z nowymi angielskimi nazwami zwierząt:
Elephant – słoń,
Monkey – małpa,
Crocodile – krokodyl.

3. Nauka poprzez zabawę z piosenką „Who’s in the zoo” – naśladujemy odgłosy zwierząt.

4. Zabawa “Do you recognise me?” – “Poznajesz mnie?”
Podczas tej zabawy rodzic ma okazję do wykazania się talentem malarskim :)
Zadaniem rodzica będzie rysowanie zwierząt, a zadaniem dziecka jest ich rozpoznanie.
Bazujemy na wszystkich poznanych nazwach zwierząt z tematu „Wild animals” (można także wykorzystać temat „Farm animals” – to dobra okazja do utrwalenia słownictwa).
Rodzic po naszkicowaniu zwierzęcia mówi do dziecka:
What’s that? What animal is it?
(Co to jest? Jakie to zwierzę?)
Dziecko podejmuje próby odgadnięcia intencji rodzica, poprzez nazywanie zwierząt w języku angielskim. Pamiętajmy o nagrodzeniu słownym dziecka, po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi.

5. Propozycja dla starszych dzieci, potrafiących rysować.
„Am I drawing well?” – „Czy ja dobrze rysuję?”
W tej zabawie role się odwrócą i to rodzic będzie mówił angielską nazwę zwierzęcia, natomiast rolą dziecka będzie narysowanie go na kartce.

4. Pożegnanie piosenką:


SUBJECT: WILD ANIMALS – DZIKIE ZWIERZĘTA

1.  Witamy się piosenką, poznaną przez dzieci: Hello, hello.

2. Prezentujemy dziecku kartę przedstawiającą dzikie zwierzęta – kliknij tutaj.
Wskazując kolejno palcem każde ze zwierząt, wymawiamy jego angielską nazwę. Możemy powtórzyć tę czynność kilkukrotnie, motywując przy tym dziecko do samodzielnego nazywania zwierząt.

This is a...
Lion – lew,
Tiger – tygrys,
Hippo – hipopotam,
Zebra – zebra,
Giraffe – żyrafa.

3. Zachęcam dzieci i rodziców do wspólnego tańca do piosenki: Let's Go To The Zoo.
Kroki przedstawione zostały w piosence:

4. Zabawa: “Who has such a long tail?” – Kto ma taki długi ogon?
Wersja dla młodszych dzieci:
Mówimy w języku polskim: „Ma długą szyję” – dziecko odpowiada „Giraffe!” (żyrafa!)
Przykładowe opisy zwierząt:
a tiger – jest dużym, dzikim kotem;
a hippo – jest duży i szary, ma dużą paszczę, żyje w wodzie;
a zebra – ma czarno-białe paski, podobna do konia;
a giraffe – ma bardzo długą szyję;
a lion – ma dużą, rudą grzywę;
Pamiętajmy o nagradzaniu słowami: Super!/Excellent!/Good job!/Well done! (super!/ Wspaniale!/Dobra robota!)

Wersja dla starszych dzieci jest trudniejszą wersją tej, przeznaczonej dla młodszych. Opisy zwierząt mówimy w języku angielskim. Proszę o uprzednią powtórkę przymiotników: (very)big, (very)long – bardzo duży, bardzo długi.

Przykładowe opisy zwierząt (tłumaczenie zwrotów znajduje się w pierwotnej wersji dla dzieci młodszych) :
a tiger – a big cat;
a hippo – big and grey, lives in water;
a zebra – black and white;
a giraffe – a (very) long neck;
a lion – a big red mane;

4. Pożegnanie piosenką:


SUBJECT: FARM ANIMALS  II – ciąg dalszy

1.  Witamy się z dzieckiem słowem: Hello!
Powitanka znajduje się pod adresem:
Tekst piosenki:  Hello! Hello! Hello, how are you? (x2) I'm good! I'm great! I'm wonderful! (x2) Hello! Hello! Hello, how are you? (x2) I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. (x2) Hello! Hello! Hello, how are you? (x3).

2. Podczas ostatnich zajęć, dzieci poznały słówka:

Hen- kura,
Duck- kaczka,
Goose- gęś,
Turkey- indyk,
Cow- krowa.

Prezentując dziecku kartę przedstawiającą zwierzęta, powtarzamy wcześniej poznane słówka;
Wskazujemy kolejno palcem każde ze zwierząt, wymawiamy jego nazwę po angielsku. Powtarzamy tę czynność kilkukrotnie. Dziecko podejmuje próby samodzielnego nazywania zwierząt. Następnie wprowadzamy nowe słówka:

This is a...
Pig – świnia,
Sheep – owca,
Goat – koza,
Horse – koń,
Rabbit – królik.

W kolejnym kroku zadajemy pytania z wykorzystaniem powyższych słówek, na przykład: What’s that? Zależnie od poziomu zaawansowania dziecko odpowiada: It is..... (w tym miejscu podaje słowo, o którym mowa), bądź wskazuje dłonią zwierzątko, o które pytamy.

3. Odsłuchujemy piosenkę "Old MacDonald had a farm"
https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg

4. "Are you sure?" - zabawa "Czy aby na pewno?"

Do tej zabawy będziemy potrzebowali zdjęć zwierząt, zamieszczonych tutaj.

Zabawa polega na celowym wprowadzeniu w błąd. pokazujemy dziecku wybrane zwierzęta, na przykład konia i pytamy: Is it a pig? (czy to świnka?), dziecko odpowiada: "No, it's a horse!" (Nie, to koń!), w przypadku dzieci młodszych oczywiście nie oczekujemy odpowiadania pełnym zdaniem, liczymy natomiast na zrozumienie przez dziecko nazwy zwierzątka i ewentualne udzielenie odpowiedzi, choćby po polsku: tak, nie (yes, no).
Gdy usłyszymy poprawną odpowiedź, mówimy: You're right! It is not a pig. It's a horse! Good job! (Masz rację! To nie świnka! To koń! Dobra robota!), gdy odpowiedz będzie zła mówimy: It's not a ....., try again! (to niej est...., spróbuj jeszcze raz!).
Po odgadnieciu nazwy pierwszego zwierzątka, przechodzimy do następnych i postępujemy w ten sam sposób. do zabawy można wykorzystać książeczki ze zwierzętami wiejskimi, które posiadacie w domu.

5. Pożegnanie piosenką „See You Later, Alligator”: 
https://www.youtube.com/watch?v=UQfvAlmr5g0


SUBJECT:  FARM  ANIMALS
1.  Witamy się piosenką, poznaną przez dzieci: „Hello, hello”


2. Prezentujemy dziecku kartę przedstawiającą zwierzęta żyjące na wsi, (możemy skorzystać z obrazka, znajdującego się pod linkiem: https://pl.dreamstime.com/fotografia-stock-ycie-na-gospodarstwie-rolnym-image31549182 )
Wskazując kolejno palcem każde ze zwierząt, wymawiamy jego angielską nazwę. Możemy powtórzyć tę czynność kilkukrotnie, motywując przy tym dziecko do samodzielnego nazywania zwierząt.

This is a...
Hen- kura,
Duck- kaczka,
Goose- gęś,
Turkey- indyk,
Cow- krowa,

2. Osłuchujemy dziecko z wymową w języku angielskim, poprzez obejrzenie filmu:

3. What is the pig saying? – Co mówi świnka?

Zabawa będzie polegać na tym, że rodzic wymawia angielską nazwę zwierzątka, na przykład pig, a dziecko w odpowiedzi musi wydać dźwięk charakterystyczny dla świnki - oink, oink; chrum, chrum. Powtarzamy ze wszystkimi poznanymi słówkami.
Dla starszych dzieci, możemy odwrócić role i gdy rodzic wyda dźwięk, dziecko stara się wypowiedzieć angielską nazwę zwierzątka.

4. Zachęcam do powtarzania liczebników w języku angielskim, możemy przeliczyć zwierzątka na obrazku z powyższego linku (w punkcie drugim).

5. Pożegnanie piosenką, którą dzieci uwielbiają i znają:SUBJECT: EASTER III – powtórzenie, nauka krótkiego wierszyka “White Easter Bunny”.

1.  Witamy się nową piosenką:  „Hello, Hello! How are you?”
2. Nauka krótkiego wierszyka “White Easter Bunny”. Należy uprzednio wytłumaczyć dziecku znaczenie wierszyka, by rozumiało to czego się uczy. Wystarczy powiedzieć: Jest to wierszyk o białym zajączku, który jest zabawny, wysoko skacze, dlatego nie powinien być nieśmiały i skakać razem z nami.

White Easter Bunny
You are so funny
You hop so high
So don’t be shy
And hop with us
In our class.
3. Śpiewanie i tańczenie do piosenki: Stand up, sit down. Zachęcam rodziców i rodzeństwo do wsparcia przedszkolaka, poprzez wspólny taniec.

4. Proszę o powtórzenie słówek, przy wykorzystaniu obrazków z poprzednich zajęć:

Bunny – zajączek,
Basket – koszyk
Easter eggs – pisanki,
Chick – kurczak.

4. Pożegnanie piosenką „Bye, bye”:


SUBJECT: EASTER II

1.  Witamy się piosenką, poznaną przez dzieci: Hello, hello.


2. „What’s missing?”
Z karty, którą znajdziecie tutaj, wycinamy cztery obrazki, przedstawiające: butterfly – motyl,
Flower – kwiat, chick – pisklę, cat – kot.
Następnie rozkładamy obrazki przed dzieckiem, nazywamy je w języku angielskim, prosimy dziecko o zamknięcie oczu zwrotem: Close your eyes. W tym momencie chowamy jedną z rzeczy i mówimy Open your eyes (otwórz oczy) What’s missing? (czego brakuje?)
Dziecko udziela odpowiedzi, bądź podejmuje próby (możemy delikatnie nakierować dziecko, poprzez rozpoczęcie słowa – dotyczy grupy najmłodszych).

3. Nauka piosenki „Easter Bunny Song”Proszę o naukę, poprzez powtarzanie. Początkowo bez podkładu muzycznego, rodzic wymawia pierwszy wers, dziecko powtarza po rodzicu (jak podczas nauki wiersza).
Easter Bunny hop hop hop
Make your ears go flop flop flop
Hide your easter eggs around
in the grass and on the ground
Easter bunny hop hop hop
Make your ears go flop flop flop

Następnie śpiewamy wspólnie:

4. Pożegnanie nową piosenką „See You Later, Alligator”


SUBJECT: EASTER.

1.  Witamy się z dzieckiem słowem: Hello! By uniknąć monotonii, wprowadzamy nową piosenkę – powitankę „Hello”:


Tekst piosenki:  Hello! Hello! Hello, how are you? (x2) I'm good! I'm great! I'm wonderful! (x2) Hello! Hello! Hello, how are you? (x2) I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. (x2) Hello! Hello! Hello, how are you? (x3).

2. Wprowadzamy słówka, związane z Wielkanocą. Potrzebujemy małe obrazki: zajączka, koszyczka wielkanocnego, pisanek, kurczaka.
Prezentujemy obrazek i mówimy:
This is...
Bunny – zajączek,
Basket – koszyk
Easter eggs – pisanki,
Chick – kurczak.

Następnie zadajemy pytania z wykorzystaniem powyższych słówek, na przykład: Whats that? Zależnie od poziomu zaawansowania dziecko odpowiada: It is..... (w tym miejscu podaje słowo, o którym mowa), bądź wskazuje dłonią obrazek, o który pytamy.
Gdy usłyszymy poprawną odpowiedź, nagradzamy słowami: Great!/Good!/Well done! (Świetnie!/Dobrze!/Dobra robota!).

3. „Pisanka do pomalowania”. Zarówno dzieci młodsze jak i starsze zachęcam do tej zabawy.

Potrzebujemy jajko styropianowe, ewentualnie ugotowane kurze oraz kredki lub pisaki.
Zadanie polega na zdobyciu kredek służących do pomalowania jajka. Jedynym sposobem na ich uzyskanie jest wypowiedzenie angielskiej nazwy koloru, jaki dziecko chciałoby dostać oraz podanie prawidłowej odpowiedzi na zadane pytanie przez rodzica. Na przykład:
Dziecko mówi: Red/ I want red/ I want a red crayon (Czerwony/Chcę czerwony/ Chcę czerwoną kredkę).
Następnie rodzic zadaje pytanie (jedno z podanych).
Przykłady:
What is króliczek in English? (Jak jest króliczek po angielsku?) – odpowiedź: Bunny!
What is Wielkanoc in English? (Jak jest Wielkanoc po angielsku?) – odpowiedź: Easter!  
What is koszyk in English? (Jak jest koszyk po angielsku?) – odpowiedź: Basket! 
What is kurczak in English? (Jak jest kurczak po angielsku?) – odpowiedź: Chick! 
What is pisanki in English? (Jak powiemy na pisanki po angielsku?) – odpowiedź: Easter eggs! 
Po usłyszeniu poprawnej odpowiedzi mówimy:
Great! Here you have red/Well done! Here you are, red.
(Świetnie! Masz tu czerwony/Dobra robota! Oto czerwony.)
I znowu:
Dziecko mówi: Green/ I want green/ I want a green crayon (Zielony/Chcę zielony/ Chcę zieloną kredkę).....
5. Pożegnanie piosenką "Bye, bye":  


SUBJECT: POWTÓRKA POZNANYCH SŁÓWEK, NAUKA NOWEGO SŁOWNICTWA

1.  Witamy się piosenką, poznaną przez dzieci: Hello, hello.
2. Powtórzenie materiału z tematu: „Wiosna”, poprzez obejrzenie filmu. Nauka nowego słownictwa, zawartego w filmie.
3. Powtarzamy słownictwo z tematu Clothes, wykorzystując kartę przedstawioną poniżej:
This is a... (To jest...) t-shirt (podkoszulek), hat (czapka), shoes (buty), socks (skarpetki), sweater (sweter), blouse (bluzka), trousers (spodnie), skirt (spódnica), dress (sukienka).
Następnie zadajemy pytania z wykorzystaniem powyższych słówek, na przykład: Where is.... (w tym miejscu podajemy słówko)? Zależnie od poziomu zaawansowania dziecko odpowiada: It is..... (w tym miejscu podaje słowo, o którym mowa), bądź wskazuje palcem część ubioru, o którą pytamy.
Tradycyjnie, gdy usłyszymy poprawną odpowiedź, nagradzamy dziecko słowami: Great!/Good!/Well done! (Świetnie!/Dobrze!/Dobra robota!).


3. „What’s missing?”
Do zabawy przydadzą nam się karty obrazkowe, przedstawiające omawiane słówka. Można wydrukować 3 obrazki, (w przypadku dzieci młodszych) lub 6 obrazków (w przypadku dzieci starszych), na przykład: trawa, słońce, drzewo, buty, skarpetki, kurtka, etc. Rozkładamy obrazki przed dzieckiem, nazywamy je w języku angielskim, prosimy dziecko o zamknięcie oczu zwrotem: Close your eyes. W tym momencie chowamy jedną z rzeczy i mówimy Open your eyes (otwórz oczy) What’s missing? (czego brakuje?)
Dziecko udziela odpowiedzi, bądź podejmuje próby (możemy delikatnie nakierować dziecko, poprzez rozpoczęcie słowa – dotyczy grupy najmłodszych).

4. Pożegnanie piosenką, którą dzieci uwielbiają i znają:SUBJECT: CLOTHES


Szanowny Rodzicu,
w związku z zarządzeniem zdalnego nauczania, proszę o Państwa pomoc w opanowaniu materiału z języka angielskiego. Zachęcam, by zawsze przed rozpoczęciem nauki, witać się słowami: Good morning, natomiast po zakończeniu pożegnać się słowami Bye, bye.
Będziemy potrzebowali ubrania: podkoszulek, spodnie, sukienkę, spódnicę, skarpetki, buty, kurtkę, bluzkę. W stosunku do młodszych dzieci, proponuję podzielić zajęcia tak, aby zmniejszyć ilość poznawanych słówek o połowę. W przypadku dzieci starszych, będzie to przypomnienie słówek, które na pewno się już pojawiały, natomiast warto sprawdzić czy je pamiętają.

1.  Witamy się piosenką, poznaną przez dzieci: Hello, hello.

2. Prezentujemy poszczególne części garderoby:

This is a t-shirt (To jest podkoszulek). socks (skarpetki), blouse (bluzka), trousers (spodnie), skirt (spódnica), dress (sukienka), shoes (buty), jacket (kurtka).
Następnie zadajemy pytania z wykorzystaniem powyższych słówek, na przykład: Where are your socks? Zależnie od poziomu zaawansowania dziecko odpowiada: It is..... (w tym miejscu podaje słowo, o którym mowa), bądź wskazuje dłonią część ubioru, o którą pytamy.
Gdy usłyszymy poprawną odpowiedź, nagradzamy słowami: Great!/Good!/Well done! (Świetnie!/Dobrze!/Dobra robota!).

2. Odsłuchujemy piosenkę This Is The Way We Get Dressed – jednocześnie naśladując czynność ubierania poszczególnych części garderoby.

Kolejna propozycja:

3. Zabawa: „Liczymy ubrania”:
Prosimy dziecko o wskazanie wszystkich części ubioru, które ma na sobie, motywując do nazywania ich w języku angielskim. Starszym dzieciom dajemy się wykazać. Następnie liczymy wszystkie rzeczy, powtarzając przy tym poznane liczebniki.

4. Śpiewanie i tańczenie do piosenki: Stand up, sit down.
Dzieci poznały w przedszkolu inną wersję tego utworu, dlatego zachęcam rodziców i rodzeństwo do wsparcia przedszkolaka, poprzez wspólny taniec.


4. Pożegnanie piosenką „Bye, bye”:


SUBJECT: THIS IS SPRING.
Szanowny Rodzicu,

W związku z zarządzeniem zdalnego nauczania, proszę o Państwa pomoc w opanowaniu materiału z języka angielskiego. Zachęcam do witania się z dzieckiem przed rozpoczęciem nauki słowami: Good morning, natomiast po zakończeniu żegnamy się słowami Bye, bye. Będziemy potrzebować: obrazek przedstawiający wiosnę (drzewo, liście, trawa).

1.  Witamy się piosenką, poznaną przez dzieci: Hello, hello.

2. Prezentujemy kartę przedstawiającą wiosnę:
This is spring (To jest wiosna). tree (drzewo), flowers (kwiaty), grass (trawa), leaf (liść). 
Następnie zadajemy pytania: What is this? Zależnie od poziomu zaawansowania dziecko odpowiada, bądź podejmuje próby udzielenia odpowiedzi: It is..... (w tym miejscu podaje słowo o którym mowa). 
Następnie odnosimy się do obrazka przedstawiającego wiosnę i zadajemy pytanie: What’s that/ What season is this? (co to jest?/jaka to pora roku?) Dziecko odpowiada, bądź podejmuje próbę udzielenia odpowiedzi: Spring/This is spring (Wiosna./To jest wiosna.). Gdy usłyszymy poprawną odpowiedź, nagradzamy słowami: Great!/Good!/Well done! (Świetnie!/Dobrze!/Dobra robota!).

3. Odsłuchujemy piosenki (dot. Wiosny, kwiatów oraz kolorów). Osłuchujemy dziecko z wymową w języku angielskim, poprzez piosenki.

4. Do zabawy przydadzą się nam karty obrazkowe, przedstawiające omawiane słówka, bądź według kreatywności rodziców, przedmioty związane z tematem (źdźbło trawy, kwiatek,  liść). Rozkładamy przedmioty przed dzieckiem, nazywamy je w języku angielskim, prosimy dziecko o zamknięcie oczu zwrotem: Close your eyes. W tym momencie chowamy jedną z rzeczy i mówimy Open your eyes (otwórz oczy) What’s missing? (czego brakuje?)
Dziecko udziela odpowiedzi, bądź podejmuje próby (możemy delikatnie nakierować dziecko, poprzez rozpoczęcie słowa – dotyczy grupy najmłodszych).

5. Pożegnanie piosenką, którą dzieci uwielbiają i znają: