O nas

Nasze przedszkole istnieje już od 1951 roku. Zlokalizowane jest w samym centrum Poznania przy ul.Noskowskiego 35/37  w piętrowym budynku wolnostojącym. Naszym znakiem rozpoznawczym są dwa ogrody, które okalają przedszkole. Na obu ogrodach znajdują się piaskownice i drewniane urządzenia zabawowe. Ogrody są zacienione i stwarzają doskonałe miejsce do dziecięcej zabawy.
Sąsiedztwo ogrodów sprzyja codziennemu obcowaniu naszych dzieci z przyrodą, dzięki czemu odkrywają jej piękno i urok, poznają prawa, które nią rządzą, rolę jaką odgrywa ona w życiu człowieka, a także uczą się jak ją chronić.
 W 2002 roku nasze przedszkole zyskało nazwę „Zaczarowany ogród”.
Obecnie w przedszkolu zorganizowanych jest sześć oddziałów, do których uczęszcza ok.150 dzieci. Każda z grup nosi nazwę mieszkańca ogrodu. Nazwy są niezmienne od wielu lat. Są to: Żabki, Motylki, Pszczółki, Biedronki, Skrzaty i Wiewiórki. Przedszkole posiada przestronne, kolorowe sale.
Zapewniamy dzieciom równomierny, integralny rozwój wszystkich sfer osobowości, czuwamy nad rozwojem fizycznym, kształtujemy zmysły, uczymy kierowania emocjami i rozwijamy sprawności emocjonalne.

Najbardziej cieszy nas to, gdy rodzice przychodzą do nas ze swoją kolejną pociechą, mówiąc, iż nie wyobrażają sobie innego przedszkola. Staramy się, aby nasze przedszkole kojarzyło się z radością, zabawą i przyjemnością przebywania w nim.

"Zaczarowany ogród" jest przedszkolem aktywnie działającym w środowisku lokalnym. Podejmujemy współpracę z instytucjami kulturalnymi, pobliskimi szkołami, biblioteką, domem kultury. Chętnie chodzimy na spacery i odwiedzamy ciekawe miejsca.

Umożliwiamy dzieciom udział w zajęciach logopedycznych, z języka angielskiego, rytmice, gimnastyce korekcyjnej oraz warsztatach plastycznych. Posiadamy szeroką ofertę zajęć dodatkowych.
Jesteśmy placówką publiczną. Organem prowadzącym jest Miasto Poznań. Nadzór pedagogiczny nad placówka sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Dokumentem regulującym funkcjonowanie placówki jest Statut Przedszkola Nr 66.