O nas

Nasze przedszkole istnieje już od 1951 roku. Zlokalizowane jest w samym centrum Poznania przy ul.Noskowskiego 35/37  w piętrowym budynku wolnostojącym. Naszym znakiem rozpoznawczym są dwa ogrody, które okalają przedszkole. Na obu ogrodach znajdują się piaskownice i drewniane urządzenia zabawowe. Ogrody są zacienione i stwarzają doskonałe miejsce do dziecięcej zabawy.
Sąsiedztwo ogrodów sprzyja codziennemu obcowaniu naszych dzieci z przyrodą, dzięki czemu odkrywają jej piękno i urok, poznają prawa, które nią rządzą, rolę jaką odgrywa ona w życiu człowieka, a także uczą się jak ją chronić.
 W 2002 roku nasze przedszkole zyskało nazwę „Zaczarowany ogród”.
Obecnie w przedszkolu zorganizowanych jest pięć oddziałów, do których uczęszcza 125 dzieci. Każda z grup nosi nazwę mieszkańca ogrodu. Nazwy są niezmienne od wielu lat. Są to: Żabki, Motylki, Pszczółki,  Biedronki, Skrzaty i Wiewiórki . Przedszkole posiada przestronne sale. Dodatkowo w naszej placówce mamy salę wykorzystywaną do ćwiczeń gimnastycznych oraz zajęć dodatkowych tj. judo, język angielski, tańce czy Akademia Reksia.
Zapewniamy dzieciom równomierny, integralny rozwój wszystkich sfer osobowości, czuwamy nad rozwojem fizycznym, kształtujemy zmysły, uczymy kierowania emocjami i rozwijamy sprawności emocjonalne.

Najbardziej cieszy nas to, gdy rodzice przychodzą do nas ze swoją kolejną pociechą, mówiąc, iż nie wyobrażają sobie innego przedszkola. Staramy się, aby nasze przedszkole kojarzyło się z radością, zabawą i przyjemnością przebywania w nim.

"Zaczarowany ogród" jest przedszkolem aktywnie działającym w środowisku lokalnym. Podejmujemy współpracę z instytucjami kulturalnymi, pobliskimi szkołami, biblioteką, domem kultury. Chętnie chodzimy na spacery i odwiedzamy ciekawe miejsca.

Umożliwiamy dzieciom udział w zajęciach logopedycznych, z języka angielskiego oraz gimnastyce korekcyjnej. Posiadamy szeroką ofertę zajęć dodatkowych.
Jesteśmy placówką publiczną. Organem prowadzącym jest Miasto Poznań. Nadzór pedagogiczny nad placówka sprawuje Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Dokumentem regulującym funkcjonowanie placówki jest Statut Przedszkola Nr 66.