Personel

W naszym przedszkolu pracują Nauczycielki z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Wszystkie legitymują się odpowiednimi, wysokimi kwalifikacjami - ukończone studia magisterskie. Jednak ciągle dbają o swój dalszy rozwój zawodowy - doskonalą warsztat pracy uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, uzyskują dodatkowe kwalifikacje, wymieniają się doświadczeniami w ramach Szkoleniowych Rad Pedagogicznych. Wśród naszej kadry jest czworo nauczycieli dyplomowanych, czworo mianowanych oraz pięcioro kontraktowych. Nauczycielki w swej pracy wykorzystują metody aktywne, poszukują nowatorskich rozwiązań z nastawieniem na osiąganie sukcesów przez każde dziecko. Dwie nauczycielki to trenerki kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii "Edukacja przez ruch" D. Dziamskiej, które prowadzą swoje grupy w oparciu o tą metodę pracy. Naszą kadrę reprezentuje również przedszkolny logopeda - Pani Karolina, anglista - Pani Ewelina, nauczyciel wychowania - fizycznego, który prowadzi gimnastykę korekcyjną - Pani Beata oraz teolog - Pani Teresa. Wspiera nas  także psycholog - Pani Joasia.
Wszystkie nauczycielki duży nacisk kładą na  wypracowywanie nowych form współpracy z Rodzicami. Nauczycielki są otwarte na potrzeby dzieci i ich Rodziców - pozostają do ich dyspozycji zawsze kiedy pojawia się problem wychowawczy czy dydaktyczny. 
W swych działaniach zmierzających do tworzenia dobrego wizerunku Przedszkola Kadra Pedagogiczna jest dzielnie wspierana przez pozostały Personel - panie pomoce nauczyciela, intendentkę - Panią Halinkę, panie kucharki, które przygotowują nam smaczne i zdrowe posiłki, personel kadrowy oraz Pana Krzysia, który dba o czystość otoczenia - wewnątrz placówki i na placach przedszkolnym.